Tämän verkkosivuston omistaa Finitro International B.V. Kaikki tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot (myös lääketieteelliset) ovat yleisluontoisia, eikä niitä saa pitää lukijaa koskevina ohjeina.

Kaikki tekstit ja ilmoitetut hinnat ja tiedot ovat ehdollisia. Finitro International B.V. ei voi taata, että verkkosivusto toimii virheettömästi ja häiriöittä.

Finitro International ei ota minkäänlaista vastuuta suorista eikä epäsuorista vahingoista, joita tällä verkkosivustolla julkaistuista tiedoista voi seurata.

Kaikki verkkosivuston tiedot (myös logon) omistaa Finitro International B.V. Mitään verkkosivuston sisältöä ei saa käyttää hyötymistarkoituksessa ilman nimenomaista kirjallista lupaa.

Jos Finitro International B.V. käyttää ulkoisia verkkosivustoja tai linkkejä, se ei vastaa kyseisten verkkosivustojen tai linkkien sisällöstä ja olemassaolosta.

Tätä vastuuvapauslauseketta säätelee Alankomaiden laki. Finitro International B.V. pidättää oikeuden muuttaa vastuuvapauslauseketta haluamallaan tavalla ilman ennakkoilmoitusta.

  Loading...